- Penelope chéz Hondeman -


pennie1 (68)

pennie2 (62)

pennie3 (164)

Zondag 20 April, 1e paasdag, heeft Pennie waarschijnlijk haar 3e epileptische aanval gehad. Toen ik thuiskwam na het familiebezoek zat ze verdwaasd en bang in een hoekje. Na wat geruststellende handelingen bleek ze steeds slapper te worden, en zakte uiteindelijk in elkaar.
Vanaf 21:00 heeft ze stil in de werkkast gelegen, en rond 23:45 blies ze haar laatste adem uit.
Wat ik van haar zal missen:

Ze was het beste wat me ooit is overkomen...

3 file(s) in this directory (294) (size in KB)